top of page

פתרונות למימון נדל״ן

עודכן: 5 בפבר׳


ליווי פרויקט סגור היא שיטה המקובלת ביותר למימון פרויקטים בנדל"ן בישראל.

בשיטה זו, מנהל הגוף הפיננסי המממן את הפרויקט כפרויקט סגור, המהווה יחידה פיננסית עצמאית. תקציב הפרויקט והכנסותיו הצפויות נאמדים באמצעות "דוח אפס", הנערך ע"י שמאי מטעם הגוף המממן טרם התחלת הפרויקט. 

הגוף המממן שולט בניהול הוצאות הפרויקט ומנתב את מקורותיו הכספיים של הפרויקט (תקבולי המכירות) לתשלום ההוצאות הנדרשות אך ורק לצורך הפרויקט. 


השלמת הון לצורך קבלת ליווי על ידי הגוף המממן של הפרויקט, דורש הגוף המממן מהיזם להעמיד הון עצמי בשיעור הנע בממוצע בין 35%-25% מסך עלויות הפרויקט. השלמת ההון לפרויקט, משלימה ליזמי נדל"ן את ההון העצמי הנדרש ע"י הגוף המממן. 

הלוואה מסוג זה נקראת בשפה המקצועית "מזנין" והיא ידועה ומקובלת מאוד בתחום מימון הפרויקטים בארה"ב, שם השיטה נהוגה שנים רבות. מודל זה הוכר בישראל לפני כעשור ותופס תאוצה בשנים האחרונות גם בגופים מוסדיים.הלוואות מזנין מציעות מספר יתרונות משמעותיים:


  • גישור בין הון ראשוני למשכנתא - הלוואות מזנין מספקות גישור בתנאים נוחים בין ההון הראשוני של היזם להצעת המשכנתא מהבנק.

  • גמישות - הלוואות מזנין נחשבות גמישות יחסית באפשרויות ההחזר והתנאים להלוואה.

  • פוטנציאל לרווח גדול - בנוסף לשיעור ריבית בסיסי והחזר הקרן, מלווה המזנין מצפה להשתתפות ברווחים.

  • הארכת/הגדלת קו האשראי - הלוואות מזנין מאפשרות להאריך את קו האשראי של החברה לפני ביצוע של מהלך עסקי משמעותי.

  • החזר החוב לפני מלווים אחרים - הלוואות מזנין הינן הלוואות משניות הניתנות בתוספת לחוב הגדול של החברה בדרך כלל לגוף המלווה(בנק), מה שמאפשר למלווה המזנין לקבל את החזר הכסף לפני מלווים אחרים.

  • שחרור עודפים - בדרך כלל יש צורך לקדם פרויקטים נוספים על ידי הזרמת הון עצמי מפרויקטים בתהליך ועוד לא נמסרו או אפילו בשלבים סופיים של היתר הבנייה. 


בשנים האחרות גופיים מוסדיים משקיעים בפרויקטים ספציפיים בנדל״ן לא רק דרך מתן הלוואה או אג״ח סדיר. 


התאוצה של גופים אלו להשקיע יחס LTV גבוה ולמשוך יזמי נדל״ן בדרך של הלוואה משתתפת ברווחים סוג של חוב להמרה. בדרך זו עולים יתרונות רבים לצד עליות וויתור על גמישות.

אך יש לזכור, כמו כל כלי פיננסי, ישנם גם סיכונים וחסרונות משלהם שיש לשקול, לכן אנו כאן בשבילכם !!!


בפרוספריטי הזדמנויות פיתחנו דרך פיננסית אשר מייעלת את תהליך קבלת ההון הנדרש ומאפשרת חיסכון ענק לרווחי הפרויקט. 


20 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page