top of page
Working Together

ייעוץ וליווי פיננסי לעסקים בצמיחה

ניתוח פיננסי, ניתוח שוק, והערכת היכולת הארגונית מסייעים להבין את נקודות החוזקה והחולשה של החברה ולזהות את האפשרויות לצמיחה.

מטרת פרוספריטי הזדמנויות לתכנן אסטרטגיה מותאמת אישית הכוללת מטרות עסקיות, כלים ושיטות לצמיחה ותכנית פעולה מדויקת להשגת המטרות הנדרשות ע"י מידול עסקי לגיוס המימון/ הון המתאים לצמיחה והצלחת החברה.

פתרונות מימון מורכבים

בתהליך זה, אנו נגבש ונתאים את חלוקת המימון ע"י מגוון אופציות כגון הלוואות בנקאיות, מימון חברות, משקיעים מוסדיים וקרנות השקעה.

כחלק מהתכנון ננתח את היתרונות והחסרונות של כל אופציה על מנת לבחור את הפתרון המתאים ביותר. הגשת בקשת המימון מתבצעת בקפידה, בדיסקרטיות ובמיפוי הצעות המימון, על מנת לנהל משא ומתן למקבלי החלטות ולהבטיח את התאמתו.

Financial Report
Shaking Hands

איתור משקיעים מוסדיים

וקרנות השקעה

על מנת לייעל את דרך האיתור ולהתאים את המשקיע המוסדי/ קרן ההשקעות המתאים לפרופיל הפיננסי של החברה, אנו בפרוספריטי הזדמנויות בונים חדר מידע המכיל את כלל התוכניות והנתונים הפיננסים, הן התפעוליות והן תוכניות הצמיחה המותאמות לאופי המשקיע במטרה לייעל ולקצר את דרך גיוס ההשקעה בחוב/בהון.

אנו נפעל יחד כל הדרך עד להצלחה.

מיזוגים, רכישות ומכירות

בתהליך זה נבחן את התאמת החברות, היתרונות הפיננסיים והאסטרטגיים שמתקבלים מהמיזוג או המכירה והשפעתו על הערך הכלכלי של החברות הממוזגות או החברה הנמכרת.

כמו כן, נכנס צוותי מומחים על מנת לגבש עקרונות מנחים בנוסף לבדיקת חוקיות ותקינות חוזים משפטית ע"י יועצים משפטיים מובילים במטרה לדייק את התהליך הפוטנציאלי ועד לחתימתה.

Business representative
Business Meeting

בדיקת נאותות כלכלית

ובחינת השקעה

בנינו עבורכם מודל חדשני מותאם BI במטרה לרכז את כלל המידע הפיננסי ופרמטרים כלכליים רלוונטיים על מנת לבצע ניתוחים סטטיסטיים ובדיקה כלכלית הכוללת את ההכנסות, הוצאות, רווחיות, תזרים מזומנים, תמורת השקעה, יכולת שוק וגיוס משאבים.

ליווי כל הדרך להנפקה

ישנם מספר דרכים להנפקה הן בצורה פרטית מוסדית  והן בצורה ציבורית.

אנו בפרוספריטי הזדמנויות נסייע בהכנת המסמכים הפיננסיים הנדרשים על מנת ליצור עניין בקרב חתמים או מפיצים פוטנציאליים והצגתם בפני מנהלי החברה. זהו השלב בו אנו מלווים את החברה מול החתם והמפיץ בתהליך גיוס המימון החוב או ההון.

Business Meeting

"הגדרת המטרות היא הצעד הראשון בהפיכת הבלתי נראה לגלוי"

טוני רובינס

bottom of page