top of page

פרוספריטי מימון

איחוד והחלפת הלוואות

איחוד או החלפת הלוואה מיועדת לכל מי שיש ברשותו הלוואה.

בתהליך זה נאחד או נחליף התחייבויות קיימות על מנת להקל על תזרים המזומנים ולקדם תהליכי צמיחה חדשים.

תנאי מימון חדשים ואטרקטיביים לתקופות משתנות, שיפור תהליכי צמיחה ופיתוח עם חלוקת מסגרות ופתרונות אידאלים לתזרים המזומנים, על ידי גיוון מקורות האשראי

תוך ייעול ומקסום תהליכים תקציביים.

פרוספריטי הזדמנויות
באיחוד והחלפת הלוואות 

סדר וארגון

בניית אסטרטגיה פיננסית

ייעול הגשת הבקשה

שיפור במצב הפיננסי

ואיזון תזרים המזומנים

פריסת תשלומים נכונה יותר בין מסגרות להלוואות לטווח ארוך

מיקסום עלויות

black-leather-texture-background_edited.jpg

באמצעות חברת
אשראי או גופים מוסדיים

באמצעות גוף מוסדי (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה) או קרן השקעה (גופים שמנהלים תיקי השקעות של לקוחות ומשקיעים את הכספים בשוק ההון ובנדל"ן) נחליף הלוואה קיימת בהלוואה חדשה בתנאים טובים וגמישים יותר מההלוואה הקיימת. השימוש בגופים אלו בתהליך זה יכול להיות יעיל ומשתלם, אך דורש התאמה לצרכים וליכולות של הלווה או העסקה וכן גם התייעצות עם בנקאי השקעות.

באמצעות המערכת הבנקאית

איחוד או החלפת הלוואה דרך המערכת הבנקאית מתחיל בחיפוש אחר הבנק המתאים לצרכי החברה ולאופי סיכון הבנק, ממשיך ביצירה והנגשת הבקשה, מיפוי הסיכויים והסיכונים בכדי לדייק את ההלוואה הנדרשת בכדי לשפר את תנאי המימון ולצמצם עלויות.

באמצעות 
נכס נדל"ן

השימוש בנכס נדל"ן לאיחוד או החלפת הלוואה הוא תהליך שבו בעל הנכס משנה את תנאי ההלוואה הקיימת שלו, לרוב על מנת להשיג תנאים יותר טובים, באמצעות החלפת ההלוואה בהלוואה חדשה עם שיעור ריבית נמוך יותר או באמצעות איחוד מספר הלוואות להלוואה אחת.
תמיד חשוב להתייעץ עם בנקאי השקעות לפני שאתה מבצע את התהליך.

מספר דרכים לאיחוד והחלפת הלוואה

bottom of page