top of page

פרוספריטי מימון

גיוס הון/חוב לעסקים בצמיחה

גיוס חוב הוא סוג של הלוואה המשמש לצורך פעילות שוטפת של העסק ואילו, גיוס הון משמש בעלי עסקים להרחיב את פעילות העסק ולחזק את מקורותיו הנזילים לצורך מימון של אפיקי פיתוח וצמיחה עתידית.

תהליך גיוס חוב או הון על ידי בנקאי השקעות הוא תהליך שבו חברה מבקשת לגייס מימון לפעילות העסקית שלה בצורת הלוואה או בצורת השקעה במניות החברה.

 

בתהליך זה מכינים תוכנית עסקית וחדר מידע אשר מציגים את החזון, המטרות, המוצר, השירות, השוק, התחרות, המצב הפיננסי של החברה ובו קובעים אסטרטגית פנייה לגוף המוסדי או המשקיע המתאים לסוג המימון המבוקש, כל זאת על מנת להבטיח את תנאי ההשקעה או המימון המתאימים ביותר כגון, סכום, ריבית, תקופה, ערבויות, בטחונות, זכויות וחובות,

עד לחתימת הסכם ההשקעה או המימון.

פרוספריטי הזדמנויות
בגיוס הון/חוב לעסקים בצמיחה 

סדר וארגון

בניית אסטרטגיה פיננסית

ייעול הגשת הבקשה

שיפור במצב הפיננסי

ואיזון תזרים המזומנים

פריסת תשלומים נכונה יותר בין מסגרות להלוואות לטווח ארוך

מיקסום עלויות

black-leather-texture-background_edited.jpg

באמצעות המערכת הבנקאית/ החוץ בנקאית

גיוס הלוואה דרך המערכת הבנקאית מתחיל בחיפוש אחר הבנק המתאים לצרכי החברה ולאופי סיכון הבנק, ממשיך ביצירה והנגשת הבקשה, מיפוי הסיכויים והסיכונים בכדי לגייס את ההון הנדרש ביעילות ומקצועיות תוך הפחתת עלויות משמעותיות.

באמצעות גופים מוסדים או קרנות השקעה

נגייס הון או חוב באמצעות גוף מוסדי (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה) או קרן השקעה (גופים שמנהלים תיקי השקעות של לקוחות ומשקיעים את הכספים בשוק ההון ובנדל"ן) .  ע"י הכנת תוכנית עסקית מקיפה שמציגה את כלל נתוני החברה ואת הצורך הפיננסי העולה ממנה בדגש על בידול הפנייה לסוג המשקיע, לאופי הסיכון או מבנה העסקה. ההשקעה יכולה להתבצע בצורה של הון מנייתי או הון חוב. זכור כי גיוס לא ממוקד מטרה וללא בנקאי השקעות עלול להיות ארוך ועמוס במכשולים.

מספר דרכים לגיוס הון/חוב

bottom of page