top of page

קרנות השקעה VS קרנות מוסדיות

עודכן: 5 בפבר׳יש שוני גדול בין גופים מוסדיים לגופי השקעה פרטיים אנחנו פה לעשות סדר.קרנות השקעה פרטיות :


קרן השקעות פרטיות היא סוג של קרן השקעות שהוקמה למטרה של ביצוע השקעות בנכסים לפי מדיניות מוסכמת, שפועלת לממש ולמכור אותן ברווח בתום תקופה שנקצבה לה מראש.

קרן השקעות פרטיות מנוהלת על ידי מנהל הקרן שיכול להיות אדם פרטי או תאגיד ייעודי שהוקם לשם כך. בדרך כלל מדובר בקבוצה של אנשי עסקים (שותפים כלליים G.P) שפועלים לגייס הון מגופים שונים, כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בנקים ומשקיעים פרטיים אמידים במיוחד, הנחשבים מבחינה משפטית לשותפים מוגבלים(L.P).

המשקיעים מתחייבים להזרים לקרן ההשקעות הפרטית את ההון הנדרש, אשר יהיה בסיס לפעילות שלה.

לקרן השקעות פרטיות יש מועד תפוגה שבו היא חדלה להתקיים - לרוב כעשר שנים, עם אפשרות הארכה במספר שנים נוספות. פעמים רבות, ימשיך מנהל הקרן בתפקידו ויגייס קרן חדשה שתמשיך את קודמתה.

תעשיית הקרנות הפרטיות להשקעות החלה לפעול בשנות ה-60' בארצות הברית ומאז היא התפשטה למדינות נוספות וכיום מונה אלפי קרנות המנהלות השקעות במאות מיליארדי דולרים. בישראל פועלות מספר קרנות השקעות פרטיות מקומיות שמתמחות בכלכלה הישראלית, כגון קרן פימי, קרן מרקסטון, קרן פייט, קרן שמרוק, קרן טנא, קרן ריאליטי, קרן סקיי, קרן איתן ועוד...


 

קרן השקעות מוסדית :


קרן השקעות מוסדית הינו גוף שמאגד הון ממשקיעים גדולים, כגון חברות, קרנות פנסיה, קרנות ביטוח, בנקים וכו' ומשקיעה אותו במגוון רחב של כלים פיננסיים ומחלקות נכסים.

קרן השקעות מוסדית יכולה להשקיע בחברות בכמה דרכים, כגון, קניית מניות בחברות ציבוריות.

קרן השקעות מוסדית יכולה לבחור בחברות שהיא חושבת שיש להן פוטנציאל גדול לצמיחה, תשואה, או יציבות.

קרן השקעות מוסדית יכולה להשפיע על החברות שהיא משקיעה בהן באמצעות הצבעה באסיפת המנהלים, הצעת שינויים בניהול, או יצירת שיתופי פעולה עם משקיעים אחרים.


לגופי השקעה מוסדיים וקרנות השקעה יש מגוון רחב של אפשריות :


  • הנפקת הלוואות לחברות - כגון אגרות חוב, הלוואות, או ניירות ערך אחרים. קרן השקעות מוסדית יכולה להשקיע בחובות של חברות שהיא חושבת שיש להן יכולת טובה להחזיר את הכסף ולשלם ריבית ולהשפיע על החברות שהיא משקיעה בהן באמצעות הגבלות או תנאים שהיא מטילה על ההלוואות או האגרות.

  • קניית נכסים ריאלים - כגון מקרקעין, מכונות, או טכנולוגיות. קרן השקעות מוסדית יכולה להשקיע בנכסים של חברות שהיא חושבת שיש להם ערך גבוה או יכולת לייצר הכנסות ולהשפיע על החברות שהיא משקיעה בהן באמצעות השכרת, השאלת, או מכירת הנכסים.

  • רכישת חברות שלמות או חלקים מהן - קרן השקעות מוסדית יכולה להשקיע בחברות שאינן סוחרות בבורסה או בחברות שסוחרות בבורסה אבל רוצות להסיר את עצמן ממנה ולהשפיע על החברות שהיא משקיעה בהן באמצעות שינויים במבנה, באסטרטגיה, בתרבות, או בצוות של החברה.

קרן השקעות פרטית בוחרת בדרך שהיא משקיעה בחברה בהתאם ליעדים, לאופק זמן, לסיכונים, ולהגבלות שלה ומשתמשת בידע מקצועי ובכלים פיננסיים מתקדמים לניתוח ולבחירת ההשקעות המתאימות לה.

קרן השקעות מוסדית יכולה להיות גורם חשוב בשוק ההון ובכלכלה בכלל. משפרת את היעילות והשקיפות של השוק ומעודדת את החברות לנהל את עצמן בצורה אחראית ובר קיימא.ישנן מספר סיבות חשובות לקבלת ייעוץ לפני הכנסת משקיע:


  • יש להגדיר את מטרות וציפיות של החברה מהמשקיע ולוודא התאמה.

  • יש לחקור את המשקיע הפוטנציאלי ולבדוק את הניסיון, המומחיות, הרשת, והמוניטין שלו.

  • יש להכין חומרים שישכנעו את המשקיע להשקיע בחברה, כגון תיק עסקי, תכנית עסקית ומצגת משקיעים.

  • יש להבין את ההשפעות הכלכליות והמשפטיות של ההשקעה ולהגיע להסכם הוגן וברור.


נשמח לעמוד לרשותכם בכדי להגיע לבחירות הנכונות, להימנע מטעויות, ולהגדיל את הסיכויים להצלחה.

26 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page