top of page

כיצד נכון לנהל תזרים בריבית יורדת או עולה

עודכן: 5 בפבר׳

ניהול תזרים מזומנים הוא אחד האתגרים המרכזיים של כל עסק, במיוחד בתקופות של שינויים בשוק ובשיעורי הריבית. תזרים מזומנים חיובי הוא הבסיס לשרידות, צמיחה ורווחיות של העסק,

ולכן חשוב לדעת איך לנהל אותו בצורה יעילה ואופטימלית.

ריבית יורדת או עולה משפיעה על תזרים המזומנים של העסקים או היחידים, עקב שינוי העלות והתשואה של השאלת הכסף. ריבית יורדת מעודדת השקעות וצריכה ולכן מגדילה את ההכנסות וההוצאות של הכלכלה המקומית. ריבית עולה מרתיעה מהשקעות וצריכה ולכן מקטינה את ההכנסות וההוצאות של הכלכלה המקומית. האסטרטגיות השונות שניתן להתאים לכל מצב תלויות במצב הכלכלי, בסוג ההלוואה או ההשקעה ובצרכים של העסק או היחיד. 
 •  במצב של ריבית יורדת - עסק או יחיד שרוצה להשאיל כסף יכול לנצל את ההזדמנות לקבל הלוואה בתנאים טובים יותר ולהשקיע בפרויקטים שיכולים להביא לו תשואה גבוהה יותר מהריבית. לעומת זאת, עסק או יחיד שרוצה להשאיל כסף יכול לחפש אפשרויות השקעה אחרות, שיכולות להביא לו תשואה גבוהה יותר מהריבית הנמוכה שהוא מקבל על הפיקדונות או האג"חים שלו.


 •  במצב של ריבית עולה - עסק או יחיד שרוצה להשאיל כסף יכול לחשוב פעמיים לפני שהוא לוקח הלוואה בתנאים יקרים יותר וחייב להתמקד בפרויקטים שיכולים להביא לו תשואה גבוהה יותר מהריבית. לעומת זאת, עסק או יחיד שרוצה להשאיל כסף יכול לנצל את ההזדמנות לקבל תשואה גבוהה יותר על הפיקדונות או האג"חים שלו, או לחפש אפשרויות השקעה אחרות שיכולות להביא לו תשואה גבוהה יותר מהריבית הגבוהה שהוא משלם על ההלוואות או המשכנתאות שלו.


תזרים מזומנים חיובי משפיע על גידול המזומנים של העסק ולכן יש לו יותר הון פנוי לשלם חובות, להשקיע בפיתוח, לחלק דיבידנדים או לשמור לעתיד.

תזרים מזומנים שלילי משפיע על הפחתת המזומנים של העסק ולכן יש לו פחות הון בכדי לעמוד בהתחייבויותיו, לנצל הזדמנויות, להתמודד עם משברים או להגן על עצמו ממתחרים.


איך אנו בפרוספריטי הזדמנויות עוזרים לחברה בניהול תזרים המזומנים:


 • עורכים תחזית תזרים מזומנים, שתאפשר לחברה לחזות את ההכנסות וההוצאות שלה בתקופה מסוימת ולהתאים את התקציב והמדיניות הפיננסית שלה בהתאם.


 •  מוצאים את מקורות המימון המתאימים לצרכיה, כגון הלוואות, ניכיון שקים, איחוד הלוואות, הנפקת ניירות ערך ועוד. משווים בין האפשרויות השונות, וממליצים על הדרך הכי יעילה ומשתלמת לחברה.

 • עוזרים לנהל את התזרים בצורה מדויקת ומעודכנת, עוקבים אחר הכנסות והוצאות שלה בזמן אמת ומציגים לחברה את המדדים הכספיים החשובים.


 • עוזרים לחברה להגדיל את ההכנסות שלה על ידי חיפוש אחר הזדמנויות חדשות, יצירת קשרים עם לקוחות ומשקיעים, הגברת המכירות והשיווק על ידי מודלים פיננסים מורכבים.


האסטרטגיות המתאימות לניהול תזרים מזומנים תלויות במצב הספציפי של כל עסק, בסוג הפעילות שלו, במטרותיו ובאתגרים שהוא נתקל בהם. אולם, ישנם כמה עקרונות כלליים שיכולים לעזור לכל עסק לשפר את ניהול התזרים שלו, ואלה הם:


 •  לערוך תחזית תזרים מזומנים מדויקת ומעודכנת שתכלול את כל ההכנסות וההוצאות הצפויות של העסק בתקופה מסוימת, ותגלה את הפערים והצרכים הכספיים של העסק.


 •  לפקח על התזרים בצורה יעילה ולהקטין הפתעות לא צפיות ולעקוב אחר החיובים והגביות באופן קבוע.


 • ⁠הגדלת ההכנסות, על ידי חיפוש אחר הזדמנויות חדשות, יצירת קשרים עם לקוחות ומשקיעים, והגברת המכירות והשיווק. לשם כך, יש להבין את השוק המטרה, את התחרות, ועוד.


 •  להפחית את ההוצאות, על ידי חיפוש אחר דרכים לחסוך בעלויות התפעול, הייצור, האנרגיה, המשאבים האנושיים ועוד. לשם כך, יש לנתח את התהליכים הפיננסים, ולמצוא את האפשרויות הכי יעילות ומשתלמות להגדיל את הרווחיות של העסק.


 • למצוא את מקורות המימון המתאימים לצרכיה של העסק, כגון הלוואות, ניכיון שקים, איחוד הלוואות, הנפקת ניירות ערך ועוד. לשם כך, יש להשוות בין האפשרויות השונות ולבחור את האפשרות הכי יעילה ומשתלמת, בהתאם למצב הכלכלי, לסוג ההלוואה או ההשקעה, ולצרכים של העסק.


בפרוספריטי הזדמנויות אנו מלווים חברות בצמיחה במגוון סקטורים שונים. 


40 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page